Trang chủ Quỹ học bổng "Nâng Bước Nhân Tài"

Quỹ học bổng "Nâng Bước Nhân Tài"

TRAO HỌC BỔNG “NÂNG BƯỚC NHÂN TÀI” – TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN

Sáng 31/05/2022, Đại đức Thích Tâm Thành cùng thành viên hội từ thiện Tâm Bồ Đề đã có mặt tại trường THPT Nguyễn Xuân Ôn trao tặng quỹ học bổng “Nâng Bước Nhân Tài” cho 41 em học sinh...

TRAO HỌC BỔNG “NÂNG BƯỚC NHÂN TÀI” – TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 3

Chiều 31/05/2022, Đại đức Thích Tâm Thành cùng thành viên hội từ thiện Tâm Bồ Đề đã có mặt tại trường THPT Diễn Châu 3 trao tặng quỹ học bổng “Nâng Bước Nhân Tài” cho 40 em học sinh...

TRAO HỌC BỔNG “NÂNG BƯỚC NHÂN TÀI” – TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2

Sáng 31/05/2022, Đại đức Thích Tâm Thành cùng thành viên hội từ thiện Tâm Bồ Đề đã có mặt tại trường THPT Cửa Lò 2 trao tặng quỹ học bổng “Nâng Bước Nhân Tài” cho 19 em học sinh...

TRAO HỌC BỔNG “NÂNG BƯỚC NHÂN TÀI” – TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 1

Sáng 30/05/2022, Đại đức Thích Tâm Thành cùng thành viên hội từ thiện Tâm Bồ Đề đã có mặt tại trường THPT Cửa Lò 1 trao tặng quỹ học bổng “Nâng Bước Nhân Tài” cho 35 em học sinh...

Chùa Cổ Am: Trao học bổng “Nâng Bước Nhân Tài” trường THPT Diễn Châu...

Sáng 28/5/2022, Đại đức Thích Tâm Thành đã có mặt tại trường THPT Diễn Châu 5 trao tặng quỹ học bổng nâng bước nhân tài cho 40 em học sinh tại nơi đây. Quỹ học bổng “Nâng Bước Nhân Tài”...

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

Ý nghĩa hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

0
Bây giờ quí Phật tử hình dung tượng đức Quán Thế Âm như thế nào không? Trước tiên tôi xin hỏi Bồ-tát Quán Thế...

Vô vi cư điện các…

Ngày tu cho sinh viên

TIN TỨC HOT