Sách dịch

Phật học và y học Tác giả: Thích Tâm An

0
Lời người dịch    Phật học và Y học là một trong những loạt bài nói chuyện cùng các giáo sư và bác sĩ của bác sĩ Quách Huệ Trân tại Học Viện Y Dược Trung Quốc, được...

Thương yêu sự sống Tác giả: Thích Tâm An

0
NAI MẸ THƯƠNG CON ĐỨT RUỘT Ban mai, rừng núi hoang vu chìm trong êm ả, vầng hồng chiếu sáng khắp muôn nơi, từng dãy núi rực rỡ trong ánh hồng, một dòng suối...

Con đường Tây Phương Tác giả: Tịnh Sĩ

0
Hóa thành không phải là Bảo sở, nhưng muốn đi đến Bảo sở không thể không đi đến Hóa thành.   Giới, Định, Tuệ chưa phải là cứu cánh Niết bàn. Song muốn chứng cứu cánh Niết bàn...

Tịnh Độ Hoặc Vấn Tác giả: HT.Thích Thiền Tâm

0
Đề từ:  “Ngoài song non xanh giăng màn hoa Triền non thanh tuyền buông cầm ca Trong song kìa ai im như mơ Ngồi xem...

Tịnh Độ Cảnh Ngữ Tác giả: Thích Minh Thành

0
Người đời ai cũng muốn tìm cầu hạnh phúc, nên chạy đuổi theo tiền của, sắc đẹp, danh vọng, quyền thế, ăn uống và ngủ nghỉ… Họ lầm tưởng rằng sẽ được vui sướng lâu dài, nhưng...

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

CHÙA CỔ AM: KHÓA TU THIẾU NHI “ƯƠM MẦM ĐẠO ĐỨC”...

0
KHÓA TU THIẾU NHI “ƯƠM MẦM ĐẠO ĐỨC” – NGÀY THỨ NHẤT: Có lẽ quý phụ huynh đang trông chờ những hình ảnh ngày tu...

TIN TỨC HOT