Trang chủ Pháp môn niệm phật Bài viết về Đức Phật

Bài viết về Đức Phật

Đức Phật có phải là hóa thân của Thượng Đế?

Ngay cả thế giới hiện nay, có một số nhà lãnh đạo tôn giáo đã tìm mọi phương cách nhằm hấp thụ đức Phật vào tín ngưỡng của họ với mục đích thu hút được tín đồ...

Lòng chân thành của đức Phật

Trải qua thời gian vân du khắp nơi vì tứ chúng tuyên giảng giáo pháp, một hôm Phật gọi các thầy Tỳ kheo về Linh Thứu sơn. Lần này Thế Tôn thăng tòa im lặng không nói...

Đức Phật của thế kỷ chúng ta

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng giáo pháp của Ngài sẽ rực rỡ an trú ở thế gian này trong một thời gian thôi, tiếp theo đó nhân loại đi vào thời tượng pháp....

Sự phục vụ của Đức Phật cho thế gian này

Đức Phật là sự hiện thân của tất cả những phẩm hạnh do Ngài thuyết giảng. Trong suốt 45 năm thực hiện thành công sứ mệnh và để lại những sự kiện quan trọng của Ngài, Ngài...

Mùa Hoa Vô Ưu

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Một mùa Phật đản đã đến, mùa trăng rằm tháng tư 2555 năm về trước đã đi vào lịch sử Phật Giáo và trong lòng bao người con...

Phải hiểu rõ sự niệm Phật

Hôm nay là ngày giỗ kỷ niệm lão pháp sư Ấn Quang vãng sanh về cõi Tây Phương lần thứ mười hai. Quý vị đều là đệ tử của Ngài. Uống nước phải nhớ nguồn, nên quý...

Yếu chỉ pháp trì danh niệm Phật và Kệ gia hạnh tu trì

Khi hạ thủ công phu ở nơi một câu hồng danh của Phật “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” hay là “A DI ĐÀ PHẬT” niệm cho được vừa chừng không quá mau (không gấp), không quá...

Ý nghĩa chân thật của “Bổn Nguyện Niệm Phật”

Đây đích thật là một vấn đề rất nghiêm túc và quan trọng, nếu giải thích lệch lạc vấn đề này thì có thể dẫn dắt rất nhiều đồng tu lầm đường, lạc lối, đánh mất cơ...

Cảm tác vía từ phụ Di Đà

Nguyện mọi người gấp gấp niệm Phật cầu vãng sanh, quyết dự Di Đà nguyện hải, quyết thọ Báo thân chốn Liên Đài... Ai ơi có biết chăng?Di Đà Từ phụ đóNgày đêm tay báu thường duỗi...

Cảm Nhận Về Pháp Môn Tịnh Độ

Tịnh độ là một trong những pháp môn thù thắng mà Đức từ Phụ đã để lại cho chúng ta. Nói đến pháp môn này không người Phật tử nào đang học và tu theo pháp này...

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

Những câu chuyện thiện ác Tác giả: Thích Tâm Thuận

0
 Lời nói đầu  Nền văn học Phật giáo Việt Nam của chúng ta rất đa dạng và phong phú, bao gồm nhiều thể...

Điều ước cho cha

TIN TỨC HOT